TALKS

Etiske dagsordener forandrer sig med tiden. Det kan udfordre både fokus og integriteten for den enkelte leder, for ledergrupper og for bestyrelser. Det kræver overblik og indblik og det kan du få lige her.

LEADER TALK

 ONE-TO-ONE

Konferencerum

Integritet i din ledelse

Integritet handler om at kunne afkode etiske dagsordner og etiske forventninger til den rolle du har som leder og sætte det i forhold til de værdier du bygger din ledelse på. Og det kan trænes. I Leader Talks får du personlig inspiration og guidance til hvordan du navigerer mellem de etiske forventninger, virksomhedens interesser og dine egne værdier.

TEAM TALKS

Forretningsmøde

Common Ground

Har I fælles holdninger til de etiske dagsordner? Kender I hinandens holdninger og de værdimæssige præferencer der styrer jeres beslutninger? Når dagsordener skifter skal holdninger følge med og det er væsentligt at lederteams handler på baggrund af fælles holdninger. I Team Talks får I inspiration til at afklare holdninger og afkode etiske forventninger.

BOARD TALKS

Networking

Embrace the future

Forandringer, enten i samfundets holdninger, eller forandringer internt i virksomheden kan sætte bestyrelsen i nye situationer, hvor den på nye måder i nye sammenhænge og om nye temaer skal handle med integritet og sikkerhed i forhold til at navigere en virksomhed sikkert i havn.  Så kan det være en fordel at være i skarp træning med at bruge et etiske kompas. I Board Talks får I inspiration til og indsigt i hvordan I styrer sikkert gennem det etiske farvand.