TOPLEDERENS ETIK

I danmark har vi generelt set et positivt syn på toplederes etik. Det er ofte kun noget vi taler om når de etiske forventninger helt åbenlyst bliver skuffede, så forsiderne ruller. Men etik er en del af hverdagen for alle topledere. Hver dag står de med beslutninger, der har etisk betydning på kort og lang sigt. Og mange topledere har stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og de erfaringer har jeg sat mig for at få frem i lyset. Derfor tager jeg ud og møder en række Topledere og har samtaler med dem om deres deres erfaringer med topledelse og etik. 


Det kan være du selv er leder eller bestyrelsesmedlem og måske er du bare virkelig nysgerrig på, hvad topledere har at sige om etik. Så synes du skal følge med på Toplederens Etik og måske blive klogere og inspireret af de erfaringer samtalerne med toplederen vil få frem i lyset.